Wykonujemy wyceny nieruchomości:

 •     gruntowych niezabudowanych
 •     gruntowych zabudowanych
 •     handlowych
 •     mieszkalnych
 •     rekreacyjnych
 •     magazynów, przemysłowych
 •     gruntów inwestycyjnych
 •     gruntów rolnych
 •     leśnych
 •     spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

Wyceniamy nieruchomości dla celów:

 •     kredytowych (wyceny dla potrzeb bankowych)
 •     inwestycyjnych
 •     negocjacji ceny (zakupu, sprzedaży)
 •     związanych ze spadkami (darowiznami), podziałami majątku itp.
 •     na potrzeby indywidualnego inwestora
 •     inne